گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اموركنسولي نمايندگي مشهد

 

بخش كنسولي نمايندگي

 

بخش كنسولي نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور مجموعه اي از ادارات كنسولي و امور ايرانيان وزارت امور خارجه است كه در موارد ذيل به تفكيك، انجام وظيفه مي كنند:          

 1 امور گذرنامه و رواديد :

الف صدور رواديد جهانگردي:

-  صدور رواديد جهانگردي دو هفته اي ، 72ساعته تجاري و 48ساعته ترانزيت در فرودگاه بين المللي هاشمي نژاد مشهد( شايان ذكر است كه 10 كشور از صدور رواديد در فرودگاههاي بين المللي كشور مستثني هستند از جمله : افغانستان ، پاكستان ، عراق ، بنگلادش ، آمريكا ، انگلستان ، كلمبيا ، سومالي و اردن )

- ساعت كار دفتر رواديد اين نمايندگي در فرودگاه 24ساعته ميباشد و از طريق شماره تلفن هاي 3400167و 3400168پاسخگوي سوالات مراجعين محترم مي باشد .

- آن دسته از شركتهاي تجاري ايراني كه قصد دعوت از طرفهاي تجاري خارجي خود را دارند مي بايست 72ساعت قبل تقاضاي خود را به همراه تصوير گذرنامه تبعه خارجي به بخش كنسولي نمايندگي ارائه تا پس از بررسي و هماهنگي با مراجع ذيصلاح، رواديد ورود دو هفته اي جهت تبعه خارجي در فرودگاه بين المللي هاشمي نژاد مشهد صادر گردد.

 

ب امور مربوط به دعوت نامه جهانگردي و تجاري :

آن دسته از اتباع ايراني و يا اتباع خارجي مقيم ايران كه قصد دعوت از بستگان درجه اول خود را دارند،  بايستي فرم مربوط به دعوت از بستگان را تكميل و به همراه مدارك مورد نياز به بخش كنسولي ارائه نمايند كه مجوز رواديد پس از هماهنگي با اداره گذرنامه و رواديد وزارت خارجه به ميزبان داده مي شود.

آن دسته از شركتهاي ايراني كه تقاضاي دعوت از كارشناسان و متخصصين خارجي را دارند بايستي به مراجعه به سايت وزارت خارجه، بخش كنسولي(www.mfa.gov.ir  فرمهاي مربوطه را تكميل و اداره مذكور پس از بررسي، مجوز روايد ورود را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور صادر مي نمايد .

آن دسته از اتباع خارجي كه در ايران سرمايه گذاري نموده اند پس از تائيد سازمان سرمايه گذاري در خراسان رضوي از اداره اشتغال اتباع خارجي اداره كار و رفاه و امور اجتماعي استان نامه رواديد با حق كار را به اين نمايندگي ارائه كه مراتب به اداره گذرنامه و رواديد وزارت متبوع منعكس و مجوز لازم به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور اعلام مي گردد.

آن دسته از اتباع ايراني مقيم خارج از كشور كه به ايران مسافرت كرده و  گذرنامه آنها مفقود شده است، جهت تسريع در امر دريافت گذرنامه بايستي به بخش كنسولي نمايندگي مراجعه و تقاضاي تائيد اقامت در خارج را نمايند كه در اين صورت مراتب از نمايندگي استعلام و پاسخ لازم به اداره گذرنامه نيروي انتظامي استان منعكس تا هر چه زودتر متقاضي گذرنامه خود را دريافت نمايد .

آن دسته از اتباع ايراني مقيم خارج از كشور كه گذرنامه آنها مفقود شده و جهت صدور گذرنامه جديد نياز به اعلام تاريخ آخرين خروج از كشور را دارند، مي بايست بستگان آنان به بخش كنسولي نمايندگي در مشهد مراجعه و تقاضاي خود را ارائه و مراتب از اداره گذرنامه نيروي انتظامي استان استعلام و نتيجه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور اعلام مي شود . 

 

2 امور سجلات و احوال شخصيه :

الف آن دسته از اتباع ايراني مقيم خارج از كشور كه جهت تكميل پرونده كنسولي نياز به ارائه شناسنامه ،‌كارت ملي ، كارت نظام وظيفه و يا مدارك تحصيلي دارند و در عين حال اصل مدارك در دسترس متقاضي نيست و در ايران است، بايستي بستگان آنها با مراجعه به بخش كنسولي نمايندگي و ارائه اصل و كپي مدارك تقاضاي ارسال آن را به نمايندگي ايران در خارج از كشور را ارائه نمايند. در اين صورت پس از بررسيهاي لازم، تصاوير مدارك به نمايندگي مورد نظر در خارج از كشور ارسال مي شود .

ب چنانچه يكي از اتباع كشورمان در خارج از كشور فوت نمايد و بستگان وي قصد انتقال جنازه او را به ايران داشته باشند با مراجعه به بخش كنسولي نمايندگي تقاضاي انتقال مي نمايند كه مراتب به نمايندگي مورد نظر اعلام ميشود. البته چنانچه قصد پرداخت هزينه حمل جنازه را داشته باشند، مراتب پس از استعلام از نمايندگي و اعلام هزينه مربوطه، خانواده متوفي هزينه حمل جنازه را معادل ريالي به حساب وزارت امور خارجه واريز مي نمايد و فيش مربوطه را براي ارسال به نمايندگي مورد نظر تحويل اداره كنسولي اين نمايندگي مي دهد.

ج ارسال ابلاغ اوراق قضايي به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور

د تائيد اصالت شناسنامه اتباع ايراني كه شناسنامه آنان در خارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده و متقاضي درخواست صدور گذرنامه دارد و سوابق سجلي ايشان در سيستم اداره گذرنامه نيروي انتظامي قابل مشاهده نمي باشد كه پس از هماهنگي و پيگيري لازم از نمايندگي مورد نظر، پاسخ لازم به اداره گذرنامه نيروي انتظامي اعلام ميگردد.

ه آن دسته از اتباع ايران كه قصد مسافرت و يا تحصيل و كار در خارج از كشور را دارند جهت تكميل پرونده خود نزد مراجع ذيصلاح كشور خارجي نياز به ارائه مدارك دارند بايستي مدارك ايراني آنان ترجمه رسمي و پس از تائيد دادگستري به بخش تائيد و تسجيل اسناد اين نمايندگي ارائه تا كار تائيد انجام پذيرد .

- ضمنا آن دسته از مدارك مانند: وكالتنامه ها، اجازه خروج همسر و مدارك تحصيلي اتباع ايران كه در خارج از كشور به تائيد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور رسيده پس از تائيد بخش تائيد اسناد اين نمايندگي قابل ارائه به مراجع ذيصلاح استان ميباشد .  

- ساعت پذيرش اسناد از ساعت15/ 8 الي 9 صبح است و بين ساعت 12 لغايت  13 مدارك تائيد شده تحويل متقاضي مي گردد.

 

3 امور اجتماعي :

- رسيدگي به امور زندانيان ايراني در خارج از كشور

- رسيدگي به امور زندانيان خارجي در ايران

- پيگيري شكايت فرد ايراني از خارجي

- پيگيري شكايت تبعه خارجي از ايراني

- پيگيري كمك به ايرانيان در راه مانده در خارج از كشور

- پيگيري امور مربوط به كسب خبر از ايرانيان خارج از 

 

4 امور دانشجويي و بورسها :

- پيگيري امور مختلف اعم از تاييد و تسجيل مدارك تحصيلي دانشجويان ايراني و خارجي

تائيد مدارك تحصيلي دانشجويان ايراني در كشور كانادا جهت استفاده از ارز دانشجويي

پيگيري امور مربوط به تائيد صلاحيت اساتيدي كه تحصيلات خود را در خارج از كشور به اتمام رسانده و تقاضاي تدريس در دانشگاهها ي كشور را دارند .

- در پايان يادآور ميشويم كه معاون كنسولي نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور با شماره تلفن 8419737پاسخگوي سوالات و مسائل شما شهروندان عزيز مي باشد.

   

   

5- امور مربوط به اتباع خارجي:

- پيگيري و انجام امور مربوط به تولد فرزندان خارجي در ايران

-  تائيد گذرنامه اتباع توسط نمايندگي خارجي در استان و اعلام آن به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(ناجا)

- اعلام گذرنامه مفقودي اتباع به نمايندگي خارجي مربوطه پس از دريافت نامه از اتباع خارجه ناجا

- اعلام فوت و ارسال گذرنامه متوفي به نمايندگي خارجي

- اعلام تائيد تابعيت اتباع خارجي به مراجع ذيصلاح كه اين مورد بيشتر در باره فرزندان مادر ايراني مي باشد كه در سن نوزده سالگي تقاضاي شناسنامه دارند و در عين حال، فاقد گذرنامه و داراي كارت شناسايي اداره اتباع و مهاجرين خارجي استان مي باشند

- پيگيري امور حقوقي و قضايي اتباع خارجي مقيم كه از طريق نمايندگي خارجي مقيم استان يادداشت دريافت گرديده

- تقاضاي تمديد رواديد اتباع خارجي كه بدليل بيماري و ادامه معالجه نياز به اقامت و تمديد رواديد دارند كه پس از دريافت يادداشت از نمايندگي خارجي و اعلام نظر كميسيون پزشكي تبعه خارجي به اداره اتباع خارجه نيروي انتظامي هدايت مي گردد.

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران